Декларация за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент
2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефонен номер, адрес и имейл адрес се обработват от ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на ТЪРГОВЕЦА. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на пред договорното или договорно отношение между мен и ТЪРГОВЕЦА а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.
Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя с формуляр по образец в Декларация за защита на лични данни, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.