Плащане на поръчки

 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

 

 

1.  Наложен платеж – в брой при получаване:

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.


 

2.  Банков превод:

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката се извършва предварително директно в системата на банковата сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ или на трето лице от негово име.

 

Фирма: „М ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
IBAN: BG43 CECB 9790 10I0 7699 00
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД
Относно: Номер на поръчката или по номер на Проформа фактура


Преди плащане, моля изчакайте потвърждение на вашата поръчва от оператор.
Поръчки се изпълняват след получаване на превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА.


 

3.  Плащане с банкова карта:

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката с дебитна / кредитна карта от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ става в момент на получаване / вземане на стоката в офисите на куриерската фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорени отношения.

Плащане се приема чрез банковите карти по системата на БОРИКА: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.

Максималната сума за транзакция е 10 000лв. Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт е в български левове (BGN). Ако валутата по сметката на картодържателя не е в български лева, то сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.


 

4.  Плащане с потребителски кредит – на изплащане :

Кандидатствай за стоки на изплащане с TBIPay директно през онлайн магазина MJAutobox.com. Ако желаете да кандидатствайте онлайн изберете бутона „Купи с кредит“ и ще ви се зареди актуален Кредитен Калкулатор на TBIPay. Освен да изберете най-изгодния за вас план, може да кандидатствате веднага следвайки описаната процедура.

Закупуване на стока на изплащане, лизинг, на вноски при покупка от онлайн магазина MJAutobox.com


Доставки на поръчки

 

1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦА има договорни отношения, или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

3. Цената за доставка е фиксирана на 10,00 лв без ограничение на поръчаните продукти по обем или количество, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка. Цената за доставка е включена в общата стойност на поръчката, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка. При личен избор за доставка до адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ, то транспортните разходи са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

4. Поръчките се доставят до офис на куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦА има договорени отношения.

5. Поръчани стоки чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – www.MJAutobox.com се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 2 до 5 работни дни в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

7. В случай на забавяне на доставката ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

9. ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ има право на преглед на пратката преди да приеме, плати и разпише пратката. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.

10. В случай на застраховане на стоката при транспортирането й от куриера, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да огледа доставената стока за транспортни повреди или други щети и в случай на такива да предяви претенции в присъствието на куриера или лице, доставящо пратката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да откаже пратката ако констатира транспортни повреди или други щети единствено в момента на получаване/предаване на пратката преди да е разписал съпътстващия/щите документи.

11. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

12. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

13. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

14. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

15. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.